Öğretmen ve Eğitim Dergisi     

 
Abonelik
Anketler
Editörden
Film Kulübü
Güncel Yazılar
Haberler
İktibas
İletişim
İyi Örnekler
Karikatür
Profesyonel Gelişme
Röportajlar
Tüm Sayılar
Ünlemler
Web Siteleri
Yazar Öğretmenler
Yazarlar
Yazı Gönder
Yorum Yaz
- EDİTÖRDEN

11. Sayı- Editörden

Öğretmenin de Yenisi (mi) Makbuldür? Öğretmenler Günü’nde bir emektar öğretmenle tanıştım. Devlet okullarında 25 yıl görev yaptıktan sonra
   
- Sosyal Ağlarda Bize Katılın
Öncü Eğitimciler Facebook SayfasıÖncü Eğitimciler Twitter SayfasıGoogle Grupları
 Hasan Sefa AYSEL- Alışılmışın Dışında Yeni Bir Yöntemle Tarih Dersi İşlemeye Ne Dersiniz?
(Bu yazı 968 kez görüntülendi.)
 

 

Alışılmışın Dışında Yeni Bir Yöntemle Tarih Dersi İşlemeye Ne Dersiniz?

 

Küreselleşen dünyadaki hızlı değişim ve gelişim bilimin ve teknolojinin dışında daha bir çok alanda da etkisini göstermektedir.  Bu değişim ve gelişimden hızlı etkilenen bir  alan da eğitimdir. Ülkemizde Batı Merkezli bir eğitim sistemi olan Yapılandırmacı Eğitim 2004 yılından sonra MEB tarafından kabul  edilmiş ve eğitim sistemimizde uygulanmaya çalışılmıştır. Ders kitapları etkinliklerinden  ders kazanımlarının yazılımına kadar yapılandırmacı eğitimin uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz . Bu yeni yaklaşımla birlikte çağdaş yöntemler dediğimiz bir çok yeni eğitim yöntem ve tekniği müfredatta yer almaya başlamış ve öğretmenlerin ders işleyişlerinde bu yöntem ve teknikleri kullanması istenmiştir.

Tarih dersini etkili ve öğrenci merkezli kılmak için müfredatımızda yer alan yeni yöntem ve tekniklerden biri de  Kanıt Temelli Öğretim ve Tarihsel Empati yöntemidir. İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinin tarihle ilgili konularında öğrenciye kazandırılması gereken temel tarih becerilerinin başında tarihsel düşünme ve anlama gelmektedir. Öğrencilerin tarihi konulara bir tarihçi gibi bakması ve öğrencilerin derste tarihi kanıtlarla yüz yüze getirilmesi dersin kazanımları ve hedefleri arasında yer almaktadır. Orta Okul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2. Ünite kazanımlarımdan biri müfredatta şu şekilde geçmiştir: (Adım Adım Türkiye)  'Kanıt kullanarak Atatürk inkılaplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır.' Bu kazanımdan da yola çıkarak öğrencilerin 5. Sınıftan itibaren kanıtları tanımasını ve kanıtlardan yola çıkarak çıkarımlarda bulunmasını bekliyoruz.

Ders kazanımlarında da yer alan bu yöntem nedir neyi amaçlamaktadır? Tarihsel Empati'nin genel bir tanımını yapmak gerekirse; öğrencilerin I. ve II. elden tarihsel kanıtlar inceleyerek günümüz bakış açısı ve değer yargılarından kurtularak geçmişi kendi koşulları altında değerlendirmesine, geçmişte yaşamış insanların yaptıklarını ve durumlarını onların gözüyle anlama ve açıklama becerisine tarihsel empati diyebiliriz.(Yılmaz, K 2011) Bu yöntemin uygulanılmasında karşılaşılan en büyük sorun tarihsel empati kavramının sempati kavramı ile karıştırılmasıdır. Öğrencilerin tarihsel kişilere karşı özdeşim kurması yani kendilerini onların yerine koyması sempati kavramı içine girmekte olup öğrencileri maalesef bir taraf tutmaya sürüklemektedir. Bizim bu yöntemdeki amacımız bireyin geçmişin kaynaklarını kullanarak bir tarihçi gibi tarafsız çıkarımlarda bulunmasını sağlamaktır. Bu yöntemde öğretmen görevi öğrencilerine bir rehber olmaktır. Öğretmen öğrencilere kanıtları sunarak ortamdan çekilir, öğrenciler kanıtları değerlendirir kendilerine göre kanıtlara dayanarak fikirlerini açıklarlar ve tartışırlar. Böylece karşısındakini dinleme, demokratik olma, hoşgörülü olma gibi bir çok değeri de ders kapsamında kazandırılmış olur.

Bu yöntemin kullanılması, öğrenciler için sıkıcı ve ezbere dayalı bir ders olarak görülen tarih dersi algısının değişmesini sağlamaktadır. Tarih derslerinde pasif durumda olan öğrenciler aktif duruma gelmektedir. Öğrencilerin derse karşı ilgileri artmakta ve ders eğlenceli bir hal almaktadır. Bu da öğrencinin başarılı olmasını ve bilgilerinin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

 

Hasan  Sefa AYSEL

sefa.aysel@gmail.com

Kaynak:

Yılmaz,K. ve Koca,F. (2012) Tarihsel Empati Üzerine Nitel Bir Araştırma: Tarih Öğretmenlerinin Algı, Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi

Yılmaz,K. (2011) Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretiminde Tarihsel Empati

Karabağ,G. (2010) Tarihsel Empati Becerisi: Öğretimi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, (Tarih Nasıl Öğretilir Edt. Safran,M.  Yeni İnsan Yayınları)

 

(Bu yazı 968 kez görüntülendi.) 2015-04-18
 
Sayfaya Yorum Ekle
Adınız  E-posta
Yorumunuz
 
 
   
 
İstanbul - İbrahim Hakan KARATAŞ E-posta: ihkaratas@gmail.com
www.materyal.org.trwww.oncuegitimciler.org.tr www.egitimakademisi.org.tr